Fundusze Unijne

Fundusze Unijne

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Archeo-Serwis-Hurtownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dywersyfikacja działalności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Archeo-Serwis-Hurtownia Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego rozwiązania w zakresie domów modułowych”.

Cel: zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Archeo-Serwis-Hurtownia Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnych na skalę kraju domów modułowych bazujących na w pełni naturalnych materiałach: drewnie, słomie i glinie.

Opis przedsięwzięcia:

Przedmiotem projektu jest dywersyfikacja działalności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Archeo-Serwis-Hurtownia Sp. z o.o. poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnego rozwiązania produktowego w postaci domów modułowych, bazujących na połączeniu naturalnych materiałów: drewna, słomy i gliny. Zastosowanie drewna jako materiału konstrukcyjnego, kostek słomy do wypełnienia ścian oraz tynków glinianych spowoduje, że produkt będzie wyróżniał się konkurencyjnymi parametrami budowlanymi i korzystnym mikroklimatem w stosunku do rozwiązań w zakresie budynków modułowych już dostępnych na rynku.

Potrzeba realizacji projektu wynika z aktualnych ograniczeń w zakresie dostępności parku maszynowego i w efekcie braku możliwości poszerzenia oferty firmy o produkty innowacyjne, bazujące na dotychczasowych doświadczeniach w zakresie budownictwa naturalnego, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom klientów wpisujących się w aktualne trendy ekologiczne.

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje zakup używanego centrum ciesielskiego oraz koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem, jego promocją itp.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki produktu i rezultatu:

 1. Wskaźniki produktu:
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) – 1 przedsiębiorstwo.
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) – 1 przedsiębiorstwo.
  • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji – 1 szt.
  • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) – 206 992,50 zł.
  • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku – 1 przedsiębiorstwo.
 2. Wskaźniki rezultatu:
  • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1 szt.
  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) – 3,00 EPC.
  • Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów / usług – 2 000 000,00 zł.

Wartość projektu: 681 037,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 474 054,00 zł